Om denne siden.

Her kan dere se hvilke vakter vi trenger for å kunne lage en flott turnering. Vi har tre hovedområder som trengs å fylles; kjøkken, banesekretariat og skolevakter. Foreldrekontaktene sender ut oversikt over hvilke vakter som er fordelt på de ulike lagene.
Vi vil så godt det lar seg gjøre å oppdatere denne siden fortløpende slik at dere kan se hvor vi eventuelt mangler frivillige.

Den første oppdateringen vil komme fredag 10.9.2017, da vil den første tilbakemeldingen fra foreldrekontaktene på hvilke vakter som er besatt komme.

Kjøkkentjeneste

Vi har to kjøkken; ett i gymsalen som serverer hamburger, pizzaboller og diverse, og ett inne bak tribunene som serverer småmat og drikke.

Du melder deg på ved å sende din interesse til din aktuelle foreldrekontakt.

Kontaktperson for kjøkkenet er Steinar Kristoffersen (telefon ).

Kjøkken 1
Kjøkken i gymsalen.
Kjøkken 2
Kjøkken bak tribunen.
Vakt 1 Fredag 15.09.2017 kl. 17.00-20.001. OK

2. OK

3. OK

Vakt 2 Fredag 15.09.2017 kl. 20.00-22.001. OK

2. OK

3. OK

Vakt 3 Lørdag 16.09.2017 kl. 07:45 – 11:001. OK

2. OK

3. OK

Vakt 4 Lørdag 16.09.2017 kl. 11.00 – 14.001. OK

2. OK

3. OK

1. OK

2. OK

3. OK

Vakt 5 Lørdag 16.09.2017 kl. 14.00 – 17.001. OK

2. OK

3. OK

1. OK

2. OK

3. OK

Vakt 6 Lørdag 16.09.2017 kl. 17.00 – 20.001. OK

2. OK

3. OK

1. OK

2. OK

3. OK

Vakt 7 Lørdag 16.09.2017 kl. 20.00 – 23.001. OK

2. OK

1. OK

2. OK

Vakt 8 Søndag 17.09.2017 kl. 07.45 – 11.001. OK

2. OK

3. OK

Vakt 9 Søndag 17.09.2017 kl. 11.00 – 14.001. OK

2. OK

3. OK

1. OK

2. OK

3. OK

Vakt 10 Søndag 17.09.2017 kl. 14.00 – 17.00
Denne vakten hjelper også med rydding av kjøkkenområde
(siste kamp spilles 15.30)
1. OK

2. OK

3. OK

1. OK

2. OK

3. OK

Banesekretariat

Du melder deg på ved å sende din interesse til din aktuelle foreldrekontakt.

Kontaktperson for banesekretariat er Idar Sandvik-Mikalsen (telefon 91690672).

Bane 1Bane 2Bane 3
Vakt 1 Fredag 15.09.2017 kl. 18.00 – 20.001. OK

2. OK

1. OK

2. OK

1. OK

2. OK

Vakt 2 Fredag 15.09.2017 kl. 20.00 – 22.001. OK

2. OK

1. OK

2. OK

1. OK

2. OK

Vakt 3 Lørdag 16.09.2017 kl. 08.00 – 11.001. OK

2. OK

1. OK

2. OK

1. OK

2. OK

Vakt 4 Lørdag 16.09.2017 kl. 11.00 – 14.001. OK

2. OK]

1. OK

2. OK

1. OK

2. OK

Vakt 5 Lørdag 16.09.2017 kl. 14.00 – 17.001. OK

2. OK

1. OK

2. OK

1. OK

2. OK

Vakt 6 Lørdag 16.09.2017 kl. 17.00 – 20.001. OK

2. OK

1. OK

2. OK

1. OK

2. OK

Vakt 7 Lørdag 16.09.2017 kl. 20.00 – 22.351. OK

2. OK

1. OK

2. OK

1. OK

2. OK

Vakt 8 Søndag 17.09.2017 kl. 08.00 – 11.001. OK

2. OK

1. OK

2. OK

1. OK

2. OK

Vakt 9 Søndag 17.09.2017 kl. 11.00 – 14.001. OK

2. OK

1. OK

2. OK

1. OK

2. OK

Vakt 10 Søndag 17.09.2017 kl. 14.00 – 17.00

Denne vakten hjelper også med nedrigging av hall
(siste kamp spilles 15.30)

1. OK

2. OK

1. OK

2. OK

Skolevakt

Du melder deg på ved å sende din interesse til din aktuelle foreldrekontakt.

Kontaktperson for skolevaktene er Eivind Gullvik (telefon 47452308).

Skolevakt
Vakt 1 Fredag 15.09.2017 kl. 16.00 – 20.001. OK
Vakt 2 Fredag 15.09.2017 kl. 20.00 – 00.001. OK

2. OK

Vakt 3 Lørdag 16.09.2017 kl. 00.00 – 04.001. OK

2. OK

Vakt 4 Lørdag 16.09.2017 kl. 04.00 – 08.001. OK

2. OK

Vakt 5 Lørdag 16.09.2017 kl. 08.00 – 12.001. OK
Vakt 6 Lørdag 16.09.2017 kl. 12.00 – 16.001. OK
Vakt 7 Lørdag 16.09.2017 kl. 16.00 – 20.001. OK
Vakt 8 Lørdag 16.09.2017 kl. 20.00 – 00.001. OK

2. OK

Vakt 9 Søndag 17.09.2017 kl. 00.00 – 04.00 1. OK

2. OK

Vakt 10 Søndag 17.09.2017 kl. 04.00 – 08.001. OK

2. OK

Vakt 11 Søndag 17.09.2017 kl. 08.00 – 12.001. OK

Vakt 12 Søndag 17.09.2017 kl. 12.00 – 16.001. OK